دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 1-199 
2. بررسی فرضیه نسل‌زدایی إزیدی‌های عراق توسط داعش

صفحه 49-86

مرتضی جوانمردی صاحب؛ محمدباقر رستگار مهجن‌آبادی


6. مفهوم قربانی در حقوق بین‌الملل کیفری

صفحه 169-189

سیّدابراهیم حسینی؛ سیّدقاسم زمانی