راهنمای نویسندگان

واحد نشر مطبوعات پژوهشکده حقوق، از نویسندگان و صاحبنظران حقوق ایران دعوت می‌نماید انتشار مقالات خود را به این مؤسسه پیشنهاد نمایند. این واحد تلاش دارد با رعایت کیفیت در نسخه‌پردازی آثار، نسبت به زحمات اساتید و پژوهشگران در خلق مقالات برجسته قدرشناسی کند.

 

نحوه ارسال مقاله و رهگیری آن

 

1- ثبت نام در سامانه و ورود اطلاعات:
ابتدا در سامانه ثبت نام کرده و اطلاعات شخصی خود (و نویسنده های همکار) را به دقت وارد کنید.
فایل مقاله (بدون درج نام نویسندگان در متن و نام فایل) در سامانه بارگذاری و سپس ارسال کنید.
     *نکته: مشخص کردن نویسنده مسئول در حین ورود اطلاعات ضروری است.
     *نکته: منظور از نویسنده عهده‌دار، نویسنده مسئول نیست. منظور از نویسنده عهده دار نویسنده‌ای است که مقاله را در سامانه بارگذاری نموده است و ازین پس کارشناس واحد مجله با ایشان در ارتباط خواهد بود.
     *نکته: در صورت پذیرش نهایی مقاله، اطلاعات شخصی نویسندگان جهت چاپ و انتشار بر اساس همین اطلاعات تهیه و تنظیم و به هیچ عنوان پس از آن قابل تغییر نمی باشد، لذا اطلاعات(رتبه علمی، سمت، آدرس دانشگاه و...) را با اطمینان از صحت آن و با نهایت دقت به فارسی و به انگلیسی وارد کنید.

 

 

2- مرحله ارزیابی اولیه:
پس از آنکه مقاله شما مورد بررسی و ارزیابی اولیه توسط سامانه مشابهت یاب متون علمی تحت نظر سردبیر محترم قرار گرفت، تأیید یا عدم تأیید موضوع مقاله حداکثر به مدت 10 الی 15 روز، از طریق ایمیل به اطلاع خواهد رسید.
 چنانچه موضوع مقاله مورد تأیید قرار گرفت لازم است، متن مقاله مطابق با شیوه‌نامه استناددهی پژوهشکده حقوقی شهر دانش توسط نویسنده تنظیم، و به همراه فایل های تکمیلی آن:
فرم تعهدنامه، فرم تعارض منافع و فرم مشارکت نویسندگان و نیز فرم موافقت نامه حق چاپ در سامانه بارگذاری و ارسال کنید.
     *نکته: برای فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع امضای الکترونیکی مورد قبول نیست.
     *نکته: در صورت عدم دریافت نتیجه ارزیابی اولیه پس از 15 روز، بروز مشکل در بارگذاری فایل ها، راهنمایی بیشتر برای تکمیل فرمها و... می توانید از طریق شماره تلفن‌ مؤسسه (88811581) با واحد مجلات (داخلی 5) تماس حاصل نمایید.

 

3- مرحله داوری:
پذیرش یا عدم پذیرش مقاله منوط به نظر داوران محترم می‌باشد و پس از اعلام نتیجه نهایی به هیچ عنوان قابل تغییر نخواهد بود.
     *نکته: به طور کلی مدت زمان ارزیابی مقالات مجله پژوهشهای حقوقی 3 تا 4 ماه خواهد بود و اگر مقاله قابل پذیرش اعلام شد در نوبت چاپ و انتشار قرار می گیرد. 
     *نکته: برای اخذ "گواهی پذیرش مقاله" و ورود به مرحله ویراستاری لازم است یک چکیده مفصل فارسی و یک چکیده مفصل انگلیسی (هرکدام شامل 700 الی 1000 واژه) تهیه و همراه با فیش پرداختی مبالغی که به شرح جدول زیر ارائه شده است، ارسال شود:

 

  شماره حساب 1378800089809 

 شماره کارت 9122- 0185- 8610- 6219

بانک سامان

به نام مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش

 

 

ردیف

مراحل پرداخت

مبلغ

نحوه پرداخت

1

هزینه داوری

2،000،000 ریال

پس از تکمیل داوری مبنی بر پذیرش مقاله توسط داوران، این مبلغ از نویسنده/گان دریافت خواهد شد.

2

هزینه ویراستاری

700،000 ریال

پس از تکمیل داوری مبنی بر پذیرش مقاله و در زمان آغاز فرآیند ویراستاری، این مبلغ از نویسنده/گان دریافت خواهد شد.

هزینه صفحه آرایی  

700،000 ریال

هزینه انتشار

600،000 ریال

     *نکته: در صورت پذیرش مقاله توسط داوران، ارائه گواهی پذیرش منوط به پرداخت هزینه مربوط به مرحله داوری (ردیف 1) می باشد.
     *نکته: در صورت عدم پرداخت مبالغ مذکور در هر یک از مراحل، مقاله پذیرفته شده از فرآیند انتشار در مجله خارج خواهد شد.

     توجه: این مبالغ بر اساس آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان «تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز» مصوب 1400/02/01 تهیه و تنظیم شده است.

 

4- مرحله ویراستاری و صفحه آرایی:
لازم است برخی ویرایش ها در متن مقاله زیر نظر نویسنده(گان) مقاله انجام شود و این امر طی همکاری نویسنده(گان) با کارشناس واحد مجلات اتفاق می افتد. در صورت عدم همکاری و اصلاحات نکات ویرایشی، مقاله مورد نظر از فرآیند انتشار خارج می شود.

 

 

شرایط پذیرش مقالات در دو فصلنامه «پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی» به قرار زیر است:

- مقالات‌ باید تألیفی، مستند و تحلیلی‌ باشند.

- مقالات‌ ارسالی‌ نباید قبلاً چاپ و منتشر شده‌ یا زیر چاپ‌ باشند و یا برای نشریه دیگری ارسال شده باشند.

- مقالات باید لزوماً مطابق با شیوه تنظیم مقالات مجلات تخصصی این مؤسسه به شرح آتی نسخه‌پردازی و تنظیم شوند.

- از آنجا که احترام به حقوق پدیدآورندگان آثار علمی یکی از اصول راهبردی مجله است، نقض این حقوق توسط ارسال‌کنندگان مقالات، به اشخاص و مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد.

- مقالات‌ باید به همراه‌ نام‌، نشانی‌ دقیق‌، شماره‌ تماس‌ و ایمیل نویسنده‌ از طریق سامانه مدیریت نشریات مؤسسه فرستاده‌ شوند.

- مجله‌ در تلخیص‌، اصلاح‌ و ویرایش‌ مقالات‌ رسیده آزاد است.

- در صورت لزومِ به روزآوری اطلاعات مندرج در مقاله در هنگام چاپ، نویسنده(گان) متعهد به انجام آن است (هستند).

- مقاله در نرم افزار MS-Word 2010 و به خط و زبان فارسی تایپ شود و فایل آن صرفاً از طریق سامانه ارسال شود.

- متن مقاله بیش از 7500 کلمه نباشد.

- استناددهی به صورت پانوشت و بر اساس شیوه‌نامه استناددهی پژوهشکده حقوقی شهردانش که با اقتباس از ویرایش شانزدهم شیوه‌نامه چاپ دانشگاه شیکاگو تهیه شده است انجام شود. 

- جهت جلوگیری از بروز خطاهای احتمالی در مرحله ویرایش مقاله، در نگارش مقاله از شیوه‌نامه نگارش پژوهشکده حقوقی شهردانش استفاده شود.

- مقاله ارسالی دارای بخشهای زیر باشد:

الف ـ عنوان و چکیده فارسی (حداکثر 250 کلمه)؛

ب ـ عنوان و چکیده انگلیسی (حداکثر 250 کلمه)؛

ج ـ کلیدواژه‌های فارسی و انگلیسی (حداکثر 5 واژه)؛

د ـ مقدمه، بدنه، نتیجه‌گیری؛

ه‍ ـ معرفی نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی به همراه ایمیل و اعلام نویسنده مسؤول؛ و

و ـ فهرست منابع بر اساس شیوه‌نامه استناددهی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش.

ـ عناوین اصلی و فرعی در بدنه (متن) مقاله به شکل زیر مشخص شوند:

  •    عناوین اصلی مقاله ـ به جز مقدمه و نتیجه ـ با اعداد تک رقمی (1، 2، 3 و ...)؛
  •    عناوین فرعی با اعداد ترکیبی دو رقمی (1-1، 1-2، 1-3 و ...)؛
  •    عناوین جزئی‌تر با اعداد ترکیبی سه رقمی (1-1-1، 1-1-2، 1-1-3 و ...).

 

توجه:

1. مقالات رسیده توسط استادان صاحب‌نظر در زمینه موضوع مقاله ارزیابی شده، امکان چاپ یا عدم چاپ آن به نویسنده اعلام می‌شود. 

2. مجله مجاز خواهد بود مقالات چاپ شده در مجله را به صورت الکترونیکی نیز عرضه نماید.

3. مجله هر شش ماه یکبار منتشر می‌شود.

4. مجله مسؤول صحت و سقم علمی مطالب مندرج در مقاله نیست و آراء و نظرهای نویسندگان مقالات لزوماً دیدگاه مجله نیست.