راهنمای نویسندگان

واحد نشر مطبوعات پژوهشکده حقوق، از نویسندگان و صاحبنظران حقوق ایران دعوت می‌نماید انتشار مقالات خود را به این مؤسسه پیشنهاد نمایند. این واحد تلاش دارد با رعایت کیفیت در نسخه‌پردازی آثار، نسبت به زحمات اساتید و پژوهشگران در خلق مقالات برجسته قدرشناسی کند.

پس از ارسال مقاله و فرم تعهدنامه ظرف 10روز اداری، چنانچه مقاله مطابق با شرایط مجله باشد مقاله شما بررسی و وصول مقاله شما را تأیید کرده و برای شما یک شماره رهگیری ارسال خواهیم کرد که از آن پس با ارائه آن شماره می‌توانید از آخرین وضعیت مقاله خود مطلع گردید.

در صورتی‌که ظرف 10 روز بعد از ارسال مقاله، تأییدیه وصول را دریافت نکردید و یا در تکمیل فرم‫های پیشنهاد نیز مشکلی داشتنید از طریق شماره تلفن‌ مؤسسه (88811581) با واحد مجلات (داخلی 5) تماس حاصل نمایید. اثر شما مادامی‌که شماره رهگیری صادر نشده باشد وارد مراحل بررسی نشده است. نویسندگانی که وصول مقالات آن‌ها مورد تأیید قرار گرفته و شماره رهگیری دریافت کرده‌اند و نیز نویسندگانی که انتشار آثار آنها به تصویب مؤسسه رسیده است می‌توانند با ورود به پروفایل شخصی خود از  آخرین وضعیت مقاله خود مطلع شوند.

احتراماً، به اطلاع می‌رساند که شرایط پذیرش و راهنمای تنظیم مقاله در مجلات پژوهشهای حقوق جزا و جرم‫شناسی و مجلات تخصصی پژوهشکده حقوق به قرار زیر است، در صورت تمایل نسبت به رعایت آنها و ارسال مجدد مقاله اقدام فرمایید:

 

شرایط پذیرش مقالات

- مقالات‌ باید تألیفی، مستند و تحلیلی‌ باشند.

- مقالات‌ ارسالی‌ نباید قبلاً چاپ و منتشر شده‌ یا زیر چاپ‌ باشند و یا برای نشریه دیگری ارسال شده باشند.

- مقالات باید لزوماً مطابق با شیوه تنظیم مقالات مجلات تخصصی این مؤسسه به شرح آتی نسخه‌پردازی و تنظیم شوند.

- از آنجا که احترام به حقوق پدیدآورندگان آثار علمی یکی از اصول راهبردی مجله است، نقض این حقوق توسط ارسال‌کنندگان مقالات، به اشخاص و مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد.

- نویسنده(گان) با تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه، فرم تعارض منافع و فرم مشارکت نویسندگان به همراه مقاله خود، تعهدات مندرج در آن و اصالت مقاله را تأیید می‌کنند.

- مقالات‌ باید به همراه‌ نام‌، نشانی‌ دقیق‌، شماره‌ تماس‌ و ایمیل نویسنده‌ از طریق سامانه مدیریت نشریات مؤسسه فرستاده‌ شوند.

- مجله‌ در تلخیص‌، اصلاح‌ و ویرایش‌ مقالات‌ رسیده آزاد است.

- در صورت لزومِ به روزآوری اطلاعات مندرج در مقاله در هنگام چاپ، نویسنده(گان) متعهد به انجام آن است (هستند).

- مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی بابت داوری و انتشار مقالات علمی، از نویسندگان محترم هزینه دریافت می کند. نویسندگان باید در هنگام ارسال نسخۀ اولیۀ مقاله مبلغ 500.000 ریال را برای ارزیابی اولیه پرداخت و فیش واریزی را به همراه مقاله و سایر مدارک مربوط در سایت بارگذاری کنند. پس از ارسال اولیه، در صورت پذیرش در هر مرحله، از طریق ایمیل از نویسندگان درخواست می‌شود که هزینۀ مربوط به مرحلۀ بعد را پرداخت کنند. مراحل پرداخت به شرح ذیل می باشد:

 

مراحل پرداخت

مبلغ

هزینه ارزیابی اولیه و مشابهت ‫یابی

500.000 ریال

هزینه داوری

4.000.000 ریال

هزینه پذیرش و ویراستاری

4.360.000 ریال

 

از نویسندگان محترم درخواست می‌شود هزینه‌ مرحله ارزیابی را صرفاً از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی که در سامانه موجود است پرداخت نمایند و هزینه سایر مراحل را به شماره حساب 1378800089809  یا  شماره کارت 9122- 0185- 8610- 6219 بانک سامان، به نام مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، واریز و فیش واریزی را در سامانه مجله بارگذاری نمایند.

 

از نویسندگان درخواست می‌شود:

- مقاله در نرم افزار MS-Word 2010 و به خط و زبان فارسی تایپ شود و فایل آن صرفاً از طریق سامانه ارسال شود.

- متن مقاله بیش از 7500 کلمه نباشد.

- استناددهی به صورت پانوشت و بر اساس شیوه‌نامه استناددهی پژوهشکده حقوقی شهردانش که با اقتباس از ویرایش شانزدهم شیوه‌نامه چاپ دانشگاه شیکاگو تهیه شده است انجام شود. 

- جهت جلوگیری از بروز خطاهای احتمالی در مرحله ویرایش مقاله، در نگارش مقاله از شیوه‌نامه نگارش پژوهشکده حقوقی شهردانش استفاده شود.

- مقاله ارسالی دارای بخشهای زیر باشد:

الف ـ عنوان و چکیده فارسی (حداکثر 250 کلمه)؛

ب ـ عنوان و چکیده انگلیسی (حداکثر 250 کلمه)؛

ج ـ کلیدواژه‌های فارسی و انگلیسی (حداکثر 5 واژه)؛

د ـ مقدمه، بدنه، نتیجه‌گیری؛

ه‍ ـ معرفی نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی به همراه ایمیل و اعلام نویسنده مسؤول؛ و

و ـ فهرست منابع بر اساس شیوه‌نامه استناددهی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش.

ـ عناوین اصلی و فرعی در بدنه (متن) مقاله به شکل زیر مشخص شوند:

-          عناوین اصلی مقاله ـ به جز مقدمه و نتیجه ـ با اعداد تک رقمی (1، 2، 3 و ...)؛

-          عناوین فرعی با اعداد ترکیبی دو رقمی (1-1، 1-2، 1-3 و ...)؛

-          عناوین جزئی‌تر با اعداد ترکیبی سه رقمی (1-1-1، 1-1-2، 1-1-3 و ...).

 

یادآوری

1. مقالات رسیده توسط استادان صاحب‌نظر در زمینه موضوع مقاله ارزیابی شده، امکان چاپ یا عدم چاپ آن به نویسنده اعلام می‌شود. 

2. مجله مجاز خواهد بود مقالات چاپ شده در مجله را به صورت الکترونیکی نیز عرضه نماید.

3. مجله هر شش ماه یکبار منتشر می‌شود.

4. مجله مسؤول صحت و سقم علمی مطالب مندرج در مقاله نیست و آراء و نظرهای نویسندگان مقالات لزوماً دیدگاه مجله نیست.