نویسنده = بتول پاکزاد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای سریال تلویزیونی کیمیا از منظر خشونت خانوادگی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 169-139

رابعه نظرپور همدانی؛ بتول پاکزاد