راهنمای نویسندگان

واحد نشر مطبوعات پژوهشکده حقوق، از نویسندگان و صاحبنظران حقوق ایران دعوت می‌نماید انتشار مقالات خود را به این مؤسسه پیشنهاد نمایند. این واحد تلاش دارد با رعایت کیفیت در نسخه‌پردازی آثار، نسبت به زحمات اساتید و پژوهشگران در خلق مقالات برجسته قدرشناسی کند. 
پس از ارسال مقاله و فرم تعهدنامه ظرف 10روز اداری، چنانچه مقاله مطابق با شرایط مجله باشد مقاله شما بررسی و وصول مقاله شما را تأیید کرده و برای شما یک شماره رهگیری ارسال خواهیم کرد که از آن پس با ارائه آن شماره می‌توانید از آخرین وضعیت مقاله خود مطلع گردید. در صورتی‌که ظرف دو روز بعد از ارسال مقاله، تأییدیه وصول را دریافت نکردید از طریق شماره تلفن‌های مؤسسه با واحد نشر مطبوعات تماس حاصل نمایید. اثر شما مادامی‌که شماره رهگیری صادر نشده باشد وارد مراحل بررسی نشده است. در صورتی‌که در تکمیل فرم­های پیشنهاد نیز مشکلی داشتید لطفاً با شماره تلفن اداره نشر مطبوعات تماس حاصل نمایید. نویسندگانی که وصول مقالات آن‌ها مورد تأیید قرار گرفته و شماره رهگیری دریافت کرده‌اند و نیز نویسندگانی که انتشار آثار آنها به تصویب مؤسسه رسیده است تا اطلاع ثانوی می‌توانند برای کسب اطلاع از آخرین وضعیت مقاله خود ترجیحاً از طریق نشانی الکترونیک 
submit@sdil.ac.ir یا از طریق شماره تلفن 88811581 با اداره نشر مطبوعات تماس بگیرند. در نظر است که در آینده نه چندان دور در این قسمت از پورتال بتوانید با ارائه شماره رهگیری بدون نیاز به تماس با مؤسسه از وضعیت مقاله خود مطلع شوید.
احتراماً، به اطلاع می‌رساند که شرایط پذیرش و راهنمای تنظیم مقاله در مجلات پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی و مجلات تخصصی پژوهشکده حقوق به قرار زیر است، در صورت تمایل نسبت به رعایت آنها و ارسال مجدد مقاله اقدام فرمایید:

شرایط پذیرش مقالات

- مقالات‌ باید تألیفی، مستند و تحلیلی‌ باشند.

- مقالات‌ ارسالی‌ نباید قبلاً چاپ و منتشر شده‌ یا زیر چاپ‌ باشند و یا برای نشریه دیگری ارسال شده باشند.

- مقالات باید لزوماً مطابق با شیوه تنظیم مقالات مجلات تخصصی این مؤسسه به شرح آتی نسخه‌پردازی و تنظیم شوند.

- از آنجا که احترام به حقوق پدیدآورندگان آثار علمی یکی از اصول راهبردی مجله است، نقض این حقوق توسط ارسال‌کنندگان مقالات، به اشخاص و مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد.

- نویسنده(گان) با تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه به همراه مقاله خود، تعهدات مندرج در آن و اصالت مقاله را تأیید می‌کنند.

- مقالات‌ باید به همراه‌ نام‌، نشانی‌ دقیق‌، شماره‌ تماس‌ و ایمیل نویسنده‌ از طریق سامانه مدیریت نشریات مؤسسه فرستاده‌ شوند.

- مجله‌ در تلخیص‌، اصلاح‌ و ویرایش‌ مقالات‌ رسیده آزاد است.

- در صورت لزومِ به روزآوری اطلاعات مندرج در مقاله در هنگام چاپ، نویسنده(گان) متعهد به انجام آن است (هستند).

-مبلغ هزینه داوری مقاله به حساب جاری شماره 31378000139724 نزد بانک سپه شعبه میرزا کوچک خان تهران (شاخص 1378) به نام مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش (قابل واریز از کلیه شعب بانک سپه سراسر کشور) واریز و تصویر آن در سامانه مجله بارگذاری شود.

از نویسندگان درخواست می‌شود:

- مقاله در نرم افزار MS-Word 2003 و به خط و زبان فارسی تایپ شود و فایل آن صرفاً از طریق سامانه ارسال شود.

ـ متن مقاله بیش از 7500 کلمه نباشد.

ـ استناددهی به صورت پانوشت و بر اساس شیوه‌نامه استناددهی پژوهشکده حقوقی شهر دانش که با اقتباس از ویرایش شانزدهم شیوه‌نامه چاپ دانشگاه شیکاگو تهیه شده است انجام شود.

ـ جهت جلوگیری از بروز خطاهای احتمالی در مرحله ویرایش مقاله، در نگارش مقاله از شیوه‌نامه نگارش پژوهشکده حقوقی شهر دانش استفاده شود.

- مقاله ارسالی دارای بخشهای زیر باشد:

الف ـ عنوان و چکیده فارسی (حداکثر 200 کلمه)؛

ب ـ عنوان و چکیده انگلیسی (حداکثر 200 کلمه)؛

ج ـ کلیدواژه‌های فارسی و انگلیسی (حداکثر 5 واژه)؛

د ـ مقدمه، بدنه، نتیجه‌گیری؛

ه‍ ـ معرفی نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی به همراه ایمیل و اعلام نویسنده مسؤول؛ و

و ـ فهرست منابع بر اساس شیوه‌نامه استناددهی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.

ـ عناوین اصلی و فرعی در بدنه (متن) مقاله به شکل زیر مشخص شوند:

 

-          عناوین اصلی مقاله ـ به جز مقدمه و نتیجه ـ با اعداد تک رقمی (1، 2، 3 و ...)؛

-          عناوین فرعی با اعداد ترکیبی دو رقمی (1-1، 1-2، 1-3 و ...)؛

-          عناوین جزئی‌تر با اعداد ترکیبی سه رقمی (1-1-1، 1-1-2، 1-1-3 و ...).

 

یادآوری

1. مقالات رسیده توسط استادان صاحب‌نظر در زمینه موضوع مقاله ارزیابی شده، امکان چاپ یا عدم چاپ آن به نویسنده اعلام می‌شود.

2. مجله مجاز خواهد بود مقالات چاپ شده در مجله را به صورت الکترونیکی نیز عرضه نماید.

3. مجله هر شش ماه یکبار منتشر می‌شود.

4. مجله مسؤول صحت و سقم علمی مطالب مندرج در مقاله نیست و آراء و نظرهای نویسندگان مقالات لزوماً دیدگاه مجله نیست.

5. به نویسنده(گان) هر مقاله، مجموعاً یک نسخه از همان شماره اهدا می‌شود.

نحوه ارسال مقاله و رهگیری آن : 

فایل pdf شیوه‌نامه از اینجا قابل دانلود است.