تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 93
تعداد نویسندگان 143
تعداد مقالات ارسال شده 386
تعداد مقالات رد شده 256
درصد عدم پذیرش 66
تعداد مقالات پذیرفته شده 40
درصد پذیرش 10

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی از سال 1392 به صورت دوفصلنامه و با دارا بودن اعتبار علمی ـ پژوهشی منتشر می شود.
این مجله با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، اساتید، وکلا، قضات و دانشجویان برجسته دوره های عالی حقوق کیفری و جرم شناسی در ایران و خارج از کشور، در هر شماره سعی بر آن دارد تا به ارائه یافته های جدید علمی ایران و سایر کشورها حاصل از تحقیقات، طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله های تحصیلی، تحقیقات دانشگاهی و مطالعات سازمان های ملی و بین المللی، کنفرانس ها و سایر موارد پژوهشی اعم از پژوهشهای بنیادین، کاربردی، تحلیلی، انتقادی، نقد و بررسی علمی کتاب، توسعه ای یا ارائه نظریه یا روش نظریه یا روش جدید در حل مسائل و توسعه علم حقوق جزا و جرم شناسی که از دو ویژگی اصالت و ابداع برخوردار باشد بپردازد و پیشبرد مرزهای علمی این دو رشته را با هدف کارآمدسازی نظام کیفری در تأمین نظم و عدالت و صلح تعقیب می نماید.

این مجله به استناد نامه شماره 52389/18/3 مورخ 1392/04/16وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ در جلسه مورخ 1392/04/05کمیسیون نشریات علمی کشور، واجد اعتبار علمی ـ پژوهشی شناخته شده است.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC و نورمگز (Noormagsنمایه می شود.
مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی بابت داوری و چاپ مقالات از نویسندگان هزینه دریافت می کند.
مقالات ارسال شده به این مجله در ابتدا در سامانه همیاب، مشابهت‫ یابی می شوند.
داوری در مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی به صورت داوری بسته می باشد (داوران نمی‫ توانند مشخصات نویسندگان را ببینند).
لازم به ذکر است این مجله از قوانین کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) تبعیت می کند.
تا کنون 14شماره از این مجله به چاپ رسیده است. جهت سهولت دسترسی و استفاده از مقالات شماره های قبلی، نسخه های الکترونیکی مجله در قالب مجله الکترونیکی تولید شده است. علاقه مندان جهت مشاهده و خرید روی اینجا کلیک کنید.

شماره جاری: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-286 

8. جرم‌شناسی واقع‌گرای راست، زمینه‌ها و جلوه‌ها

صفحه 221-246

ایوب نوریان؛ غلامرضا محمدنسل؛ نادر نوروزی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2345-2986
شاپا الکترونیکی
2716-9685