پیامدهای سیاست کیفری عوام گرا در جرایم جنسی علیه اطفال و نوجوانان

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، ایران

چکیده

امروزه بیش از گذشته شاهد قربانی جنسی شدن اطفال و نوجوانان هستیم. صرف‌نظر از روند روبه رشد این جرایم، می‌توان یکی از دلایل آن را پیشرفت و سهولت دسترسی به وسایل ارتباط-جمعی دانست که بخش همیشه تاریک و پنهان این نوع بزه‌دیدگی را تا حدودی به حداقل رسانیده و از رقم سیاه آن کاسته است. هنگامی که جرایم بواسطه‌ی ادبیات ژورنالیستی و قلم‌های پرمخاطب و احساسی رسانه‌ها پردازش می‌شوند، علاوه بر ایجاد ترس و هراس در بطن جامعه، افکار تهییج شده‌ی عموم که دارای انتظارات و مطالباتی است را با خود همراه می‌کند. در این برهه‌ی زمانی خواست مردم، سرعت در رسیدگی و اجرای هر چه سریع‌تر و شدیدتر واکنش می‌باشد. بنابراین دستگاه عدالت کیفری برای اعاده‌ی نظم و آرامش جامعه و کسب مشروعیت و مقبولیت عمومی، شنوای صدای مردم شده و ناگزیر تمکین نموده و ترازوی عدالت را عوام‌گرایانه هویدا می‌کند. نتایج و پیامدهای اجتناب‌ناپذیر اتخاذ چنین تصمیمی، بر همگان روشن نبوده و نیازمند نگاه نقادانه و تخصصی بوده که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به آن پرداخته و می‌توان از تبعات به‌ظاهر مثبت این رویکرد را، ایجاد آرامش هرچند موقتی احساسات و عواطف مردم و اطمینان از اجرای عدالت دانست و از تبعات منفی آن، فقدان دادرسی عادلانه و منصفانه‌ای که نگاه و واکنشی علمی و آسیب‌شناسانه در جهت چرایی افزایش این نوع جرایم و در نهایت کاهش وقوع آن باشد، را برشمرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Consequences of Populist penal policy in Sexual Crimes Against Children and teenagers

نویسندگان [English]

  • parima taherishad
  • Hooshang Shambayati
criminal law and criminology , Islamic Azad University central Tehran branch
چکیده [English]

Today, more than ever, we are witnessing the sexual victimization of children and teenagers. regardless of the growing trend of these crimes, one of the reasons for this is the advancement and ease of access to communications media, which partially minimizes the always dark and hidden part of this type of victimization and reduces its black figure. When the crimes are being processed through journalistic literature and emotional stories, in addition to creating fear and panic in society, there are accompanying publicly-spoken thoughts with expectations. Let's say At this time, the people's demand is to respond quickly and promptly as soon as possible. Therefore, the criminal justice system recognizes the voice of the people and inevitably obeys the justice system and publicizes the justice system in order to restore society's order and calm and gain legitimacy and public acceptance. The unavoidable results and consequences of making such a decision are not clear to everyone and require a critical and specialized view. In this study, using a descriptive-analytical method, it is possible to create the apparently positive consequences of this approach, the creation of tranquility, as well as the temporary emotions of the people, and the assurance of the implementation of justice, and its negative consequences, the lack of a fair trial And fair, which would look at the scientific and pathologic response to the increase in this type of crime and eventually reduce its occurrence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Penal Populism
  • Sexual Crimes
  • Children and Teenagers
  • Extensive Media Coverage of Crime
  • public opinion