نویسنده = آزاده السادات طاهری
تعداد مقالات: 1
1. آثار اصل عدم صلاحیت در حقوق کیفری در پرتو آموزه‌های حقوق عمومی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 69-96

آزاده السادات طاهری؛ محمدعلی رجب