کلیدواژه‌ها = جرایم فراملی
مفهوم قربانی در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 169-189

سیّدابراهیم حسینی؛ سیّدقاسم زمانی