تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 130
تعداد نویسندگان 202
تعداد مقالات ارسال شده 587
تعداد مقالات رد شده 362
درصد عدم پذیرش 62
تعداد مقالات پذیرفته شده 72
درصد پذیرش 12

بدین وسیله به اطلاع اساتید و نویسندگان محترم می رساند، دوفصلنامه پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی برابر اعلام دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و براساس ارزیابی و رتبه بندی جدید نشریات، موفق به کسب رتبه ارزیابی «ب» شده است.

این مجله به استناد نامه شماره 3/18/52389 مورخ 1392/04/05وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ در جلسه  کمیسیون نشریات علمی کشور، واجد اعتبار علمی ـ پژوهشی شناخته شده است. که از این پس بر اساس آیین نامه شماره 11/25685 مورخ 1398/02/09 تمامی مجلات به عنوان علمی شناخته می شود.

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی از سال 1392 به صورت دوفصلنامه منتشر می شود. این مجله با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، اساتید، وکلا، قضات و دانشجویان برجسته دوره های عالی حقوق کیفری و جرم شناسی در ایران و خارج از کشور، در هر شماره سعی بر آن دارد تا به ارائه یافته های جدید علمی ایران و سایر کشورها حاصل از تحقیقات، طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله های تحصیلی، تحقیقات دانشگاهی و مطالعات سازمان های ملی و بین المللی، کنفرانس ها و سایر موارد پژوهشی اعم از پژوهشهای بنیادین، کاربردی، تحلیلی، انتقادی، نقد و بررسی علمی کتاب، توسعه ای یا ارائه نظریه یا روش نظریه یا روش جدید در حل مسائل و توسعه علم حقوق جزا و جرم شناسی که از دو ویژگی اصالت و ابداع برخوردار باشد بپردازد و پیشبرد مرزهای علمی این دو رشته را با هدف کارآمدسازی نظام کیفری در تأمین نظم و عدالت و صلح تعقیب می نماید.

این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  و نورمگز (Noormags)  و نیز مگیران (Magiran) نمایه می شود.

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی بابت داوری و چاپ الکترونیکی مقالات از نویسندگان هزینه دریافت می کند.

مقالات ارسال شده به این مجله در ابتدا در سامانه همیاب، مشابهت‫ یابی می شوند.

داوری در مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی به صورت داوری بسته می باشد (داوران نمی‫ توانند مشخصات نویسندگان را ببینند).

پس از تأیید نهایی مقاله توسط داوران، نویسنده در صورتی مستحق دریافت گواهی پذیرش است که چکیده تفصیلی فارسی و انگلیسی مقاله ( بین 1000-700 کلمه) را برای مجله ارسال نماید.

گواهی پذیرش تنها در صورتی دارای اعتبار است که با امضای سردبیر و ممهور به مهر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش باشد.

لازم به ذکر است این مجله از قوانین کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) تبعیت می کند.
تا کنون 16شماره از این مجله به چاپ رسیده است. جهت سهولت دسترسی و استفاده از مقالات شماره های قبلی، نسخه های الکترونیکی مجله در قالب مجله الکترونیکی تولید شده است. علاقه مندان جهت مشاهده و دریافت روی اینجا کلیک کنید.

شماره جاری: دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-241 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان