تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 161
تعداد نویسندگان 257
تعداد مقالات ارسال شده 730
تعداد مقالات رد شده 434
درصد عدم پذیرش 59
تعداد مقالات پذیرفته شده 91
درصد پذیرش 12

بدین وسیله به اطلاع اساتید و نویسندگان محترم می رساند، دوفصلنامه پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی برابر اعلام دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و براساس ارزیابی و رتبه بندی جدید نشریات، موفق به کسب رتبه ارزیابی «ب» شده است.

همچنین به اطلاع می رساند این نشریه با همکاری «انجمن ایرانی حقوق جزا» و «انجمن ایرانی حقوق بین الملل کیفری» بر اساس تفاهم نامه منعقد شده منتشر می شود.

این مجله به استناد نامه شماره 3/18/52389 مورخ 1392/04/05وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ در جلسه  کمیسیون نشریات علمی کشور، واجد اعتبار علمی ـ پژوهشی شناخته شده است. که از این پس بر اساس آیین نامه شماره 11/25685 مورخ 1398/02/09 تمامی مجلات به عنوان علمی شناخته می شود.

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی از سال 1392 به صورت دوفصلنامه منتشر می شود. این مجله با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، اساتید، وکلا، قضات و دانشجویان برجسته دوره های عالی حقوق کیفری و جرم شناسی در ایران و خارج از کشور، در هر شماره سعی بر آن دارد تا به ارائه یافته های جدید علمی ایران و سایر کشورها حاصل از تحقیقات، طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله های تحصیلی، تحقیقات دانشگاهی و مطالعات سازمان های ملی و بین المللی، کنفرانس ها و سایر موارد پژوهشی اعم از پژوهشهای بنیادین، کاربردی، تحلیلی، انتقادی، نقد و بررسی علمی کتاب، توسعه ای یا ارائه نظریه یا روش نظریه یا روش جدید در حل مسائل و توسعه علم حقوق جزا و جرم شناسی که از دو ویژگی اصالت و ابداع برخوردار باشد بپردازد و پیشبرد مرزهای علمی این دو رشته را با هدف کارآمدسازی نظام کیفری در تأمین نظم و عدالت و صلح تعقیب می نماید.

این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  و نورمگز (Noormags)  و نیز مگیران (Magiran) نمایه می شود.

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی بابت داوری و چاپ الکترونیکی مقالات از نویسندگان هزینه دریافت می کند.

مقالات ارسال شده به این مجله در ابتدا در سامانه همیاب، مشابهت‫ یابی می شوند.

داوری در مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی به صورت داوری بسته می باشد (داوران نمی‫ توانند مشخصات نویسندگان را ببینند).

پس از تأیید نهایی مقاله توسط داوران، نویسنده در صورتی مستحق دریافت گواهی پذیرش است که چکیده تفصیلی فارسی و انگلیسی مقاله ( بین 1000-700 کلمه) را برای مجله ارسال نماید.

گواهی پذیرش تنها در صورتی دارای اعتبار است که با امضای سردبیر و ممهور به مهر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش باشد.

لازم به ذکر است این مجله از قوانین کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) تبعیت می کند.

شماره جاری: دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 1-438 

جرایم سودمدار در سنجه انتخاب عقلانی و روان‌شناسی تکاملی

صفحه 57-90

10.22034/jclc.2021.256427.1438

وحیدرضا معصومی؛ بهزاد رضوی فرد؛ حسین غلامی دون؛ فریده حسین ثابت


پیشگیری از پولشویی الکترونیکی: رویکرد دفاعی و رویکرد هجومی

صفحه 385-406

10.22034/jclc.2021.290298.1510

شهیار عبدالهی قهفرخی؛ بتول پاکزاد؛ حسن عالی پور؛ محمدرضا الهی منش


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان