اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی نشریه:

-          تمامی همکاران مجله خود را مؤظف به رعایت اصول امانتداری از زمان دریافت مقاله، داوری تا ارسال پاسخ و چاپ آن می‌ دانند.

-          نگاه مجله به تمام مقالات ارسالی، بدون سوگیری بوده و ارزشیابی مقالات دریافتی بر اساس صلاحیت مقالات و بدون در نظر گرفتن نژاد، دین، ملیت، جنسیت، مقام، و یا وابستگی سازمانی نویسنده(گان) است.

-          مجله مؤظف به انجام داوری دقیق، منصفانه و بهنگام است. برخورد عادلانه و یکسان با تمام مقالات دریافتی از دیگر اصول اخلاقی مجله است.

-          سردبیر برای تعیین داوران هر مقاله اختیار تام دارد. ممکن است در این مورد سردبیر از اعضای هیأت تحریریه مجله و یا حتی نویسندگان خود مقالات هم در این مورد نظرخواهی کند.

-          چنانچه نویسندۀ مقالۀ منتشر شده در مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی، مقاله اش را در یک کتاب مجموعه مقالات چاپ کند، باید مأخذ را در آن ذکر کرده باشد؛ عدم ذکر مأخذ مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی، حق پیگرد را برای مدیریت نشریه محفوظ خواهد داشت.

-          دفتر مجله از دریافت گزارش خطاهای احتمالی در مقالات منتشره در مجله استقبال می کند. در صورت تأیید، خطاهای مکشوفه در اسرع وقت به سمع مخاطبان مجله خواهد رسید.

اصول اخلاقی نویسندگان:

-           مقالات باید حاصل مطالعات، تجربه ها و پژوهش های نویسنده یا نویسندگان باشد.

-          عدم ارتکاب سرقت ادبی به هر نحوی از انحاء؛ شامل برداشت لفظ به لفظ و یا نزدیک به مضمون، نقل مشابه متن و یا نتایج پژوهشهای دیگر افراد و غیره.

-          پرهیز از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه ای و شخصی، نژادی و مذهبی و دادن اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله.

-          عدم ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا ارائه مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده به سایر نشریات. در صورت مشاهده تخلف، سرقت علمی محسوب شده و به وزارت علوم گزارش خواهد شد.

-          استناد صحیح به تمام منابعی که چه به صورت مستقیم و چه بصورت غیرمستقیم از آنها استفاده شده است الزامی است.

-          چنانچه مقاله قبلاً در سایر مجلات رد شده و یا از فرایند چاپ خارج شده است، نویسنده باید دفتر مجله را آگاه کرده و در مورد دلایل احتمالی رد و یا خارج شدن از چرخه انتشار و یا اصلاحات احتمالی انجام شده توضیح دهد.

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی از قوانین کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر( cope) تبعیت می کند.