فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله در مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی

پس از ثبت اطلاعات و بارگذاری فایل مقاله و تعهدنامه توسط نویسنده مسئول، تأییدیه ارسال مقاله از طریق سامانه برای شما ارسال خواهد شد. تأیید یا عدم تأیید موضوع مقاله حداکثر به مدت ده روز، از طریق ایمیل به اطلاع نویسنده خواهد رسید.
چنانچه موضوع مقاله مورد تأیید قرار گرفت لازم است متن مقاله مطابق با شیوه ‫نامه استناددهی پژوهشکده حقوقی شهردانش توسط نویسنده تنظیم و هزینه داوری واریز گردد تا مقاله وارد مراحل داوری شود.

مدت زمان ارزیابی مقالات مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی 4 تا 6 ماه خواهد بود. پذیرش یا عدم پذیرش مقاله منوط به نظر داوران محترم می‌باشد. در صورت عدم پذیرش مقاله، هزینه آن مسترد نخواهد شد.

در صورتی‌که ظرف ده روز بعد از ارسال مقاله، ایمیل تأیید یا عدم تأیید موضوع را دریافت نکردید و یا در تکمیل فرم تعهدنامه، فرم تعارض منافع و فرم مشارکت نویسندگان مشکلی داشتید، از طریق شماره تلفن‌ مؤسسه (88811581) با واحد مجلات (داخلی 5) تماس حاصل نمایید. دفتر مجله در روزهای کاری بین ساعت 9:00 تا 11:00 پاسخگوی تلفن می‌باشد.