فرایند پذیرش مقالات

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی فرآیند داوری دو سو پنهان را اجرا می‌کند که در آن هر دو داور و نویسنده ناشناس باقی می مانند، و توسط سردبیر با دقت کنترل ‌می‌شود. شرایط و ضوابط روند داوری براساس دستورالعمل‌های کمیته اخلاق نشریات (COPE) است.

دبیر نشریه قبل از ارسال آن به مراحل داوری، کیفیت و نوع مقاله را ارزیابی اولیه می‌کند. نسخه‌هایی که استانداردهای علمی را ندارند برای روند بررسی در نظر گرفته نمی شوند و رد می‌شوند. دبیر همچنین خوانایی و نگارش مقاله را بررسی می‌کند و اگر مقالات در این مولفه‌ها ضعیف باشد، ممکن است درخواست اصلاح کند.

پس از این مرحله دبیر از داوران برای مشاوره درباره شایستگی علمی و همچنین در ضورت لزوم درخواست تجدید نظر در مقاله درخواست می‌کند. دبیر پس از ارسال مقاله برای داوران، با یادآوری‌های دوره‌ای از موعد مقرر، با داوران در تماس خواهد بود.

پس از انجام تمام داوری‌ها، دبیر نظرات داوران را ارزیابی می‌کند و به احتمال زیاد طی یک یا دو روز تصمیم می‌گیرد. سپس سردبیر با تصمیم‌گیری با نویسنده مربوطه تماس می‌گیرد.

نویسنده (ها) موظفند با دقت به تمام نظرات بازبینی پاسخ دهند و در اسرع وقت به دفتر مجله ارسال کنند.

سردبیر پاسخ نویسنده به نظرات بازبینی را دوباره ارزیابی می‌کند. در صورت لزوم، با داوران مشورت می‌کند و سپس تصمیم نهایی را در مورد پذیرش یا رد مقاله می گیرد.

سردبیر مسئول تصمیم در رد یا پذیرش مقاله برای انتشار است. این تصمیم همراه با هر گونه توصیه توسط داوران برای نویسنده ارسال ‌می‌شود.

تمام تلاش‌ها برای تکمیل کل فرآیند در مدت سه ماه از زمان ارسال با اولین تصمیم به طور متوسط طی 30 روز برای اطلاع از وضعیت مقاله آن‌ها انجام ‌می‌شود.

کل روند بررسی مقالات ارسالی به مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی بصورت آنلاین انجام ‌می‌شود. نویسندگان برای ارسال مقاله خود باید از سیستم ارسال آنلاین وب‌سایت نشریه استفاده کنند.

 


 

روند ارسال و داوری (مراحل اصلی)

 

 1. نویسنده کلیه فایل‌های مورد نیاز از جمله   فرم تعهدنامه، فرم تعارض منافع و فرم مشارکت نویسندگان و نیز فرم موافقت نامه حق چاپ را ارسال می‌کند.
 2. مقاله ارسالی ابتدا توسط دبیر بررسی ‌می‌شود که آیا در محدوده موضوعات مجله است و آیا شایستگی کافی دارد. دبیر همچنین قبل از شروع داوری، خوانایی و نگارش آن را ارزیابی می کنند. در صورت رد مقاله در این مرحله، نویسنده به سرعت مطلع خواهد شد.
 3. پس از ارزیابی اولیه توسط دبیر، مقاله برای داوران ارسال ‌می‌شود. داوران مقاله را داوری کرده و برای دفتر مجله باز پس می فرستند.
 4. پس از داوری، دبیر نظرات داوران را برای نویسندگان ارسال می‌کند.
 5. از نویسندگان خواسته ‌می‌شود تا به نظرات داوران پاسخ دهند و اصلاحات لازم را انجام دهند.
 6. مقاله پس از اعمال نظرات داوران توسط نویسنده، برای بررسی مجدد به دبیر ارسال ‌می‌شود. دبیر ممکن است با تغییرات جزئی بپذیرد، رد کند، یا برای بازبینی مجدد ارسال شود.
 7. در صورت پذیرش به نویسنده اطلاع داده خواهد شد.
 8. بعد از پذیرش نهایی و پرداخت هزینه ویراستاری، مقاله در لیست «مقالات آماده انتشار» قرار می گیرد، مشخصات و چکیده مقاله نیز قابل مشاهده خواهد بود.
 9. پس از رسیدن نوبت انتشار، نویسنده باید در ویراستاری و اصلاحات نگارشی مقاله مشارکت کند. در غیر این صورت به مقاله فقط گواهی پذیرش تعلق می گیرد. بعد از مشارکت نویسنده در اعمال اصلاحات ویرایشی، نسخه نهایی مقاله منتشر خواهد شد و امکان مشاهده و دانلود متن کامل مقاله در سایت نشریه فراهم است.

 

 

 


 

از داوران خواسته ‌می‌شود یک مقاله را در موارد زیر ارزیابی کنند:

 

 • اصالت و اهمیت در موضوع مورد نظر
 • علاقه دانشمندان یا خوانندگان به موضوع مورد نظر
 • جایگاه بین المللی موضوع مورد نظر
 • پوشش ادبیات موجود مناسب موضوع مورد نظر
 • کفایت روش، تحلیل و تفسیر
 • سبک نوشتاری واضح، مختصر و بدون اصطلاحات خاص
 • سازمان یافتگی مقاله

 


 

 ملاک‌های پذیرش مقاله

 

 • سوال و فرضیه تحقیق معتبر، با یک نظریه مرتبط که سوال تحقیق برای آن مطرح شده باشد.
 • از روش صحیح و شفاف استفاده شده باشد، و طرح مطالعه و مواد به وضوح بیان شده باشد.
 • نگارش مقاله و ارائه آن واضح و کافی باشد، ارقام و جداول مطابق با دستورالعمل‌ها و موازین علمی است.
 • مطابق با دستورالعمل‌های مجله در مورد سیاست‌های نگارشی و اخلاقی باشد.
 • با استفاده از ارجاع کافی و پوشش مناسب ادبیات مربوطه، با زمینه‌گذاری در ادبیات موجود تعیین می شود.

 


 

ملاک‌های رد مقاله

 

به دلایل زیر ممکن است مقاله در هر مرحله در طول ارزیابی اولیه، داوری یا تأیید نهایی رد شود:

 • مقاله سوال تحقیق یا فرضیه معتبری نداشته باشد.
 • در روش طراحی، جمع آوری یا تجزیه و تحلیل داده ها، خطاهای عینی واضحی وجود داشته باشد.
 • مقاله مطابق با سیاست‌های تحریریه نشریه نباشد؛ زیرا اصل نداشته باشد، دارای سرقت ادبی باشد یا کپی برداری از کارهای قبلی نویسنده.
 • زبان و ارائه مقاله از کیفیت کافی برای انجام یک داوری دقیق و کارآمد توسط داوران برخوردار نباشد.
 • مقاله با رعایت نکردن دستورالعمل‌های حفاظت از حریم خصوصی، دستورالعمل ها و استانداردهای شناخته شده بین المللی برای تحقیقات مربوط به انسان یا حیوان، یا سیاست‌های اخلاقی نشریه را نقض کند.
 • نویسندگان به رهنمودهای نگارش نشریه پایبند نبوده باشند و یا داده‌هایی جعلی یا دستکاری شده در تصاویر و ارقام را به طرز فریبکارانه ای اعمال کرده باشند.
 • منابع و متون پیشینه به وضوح مغرضانه (از نظر جغرافیایی، خود استنادی و غیره) هستند و وضعیت فعلی دانش را در زمینه مقاله منعکس نکنند.
 • بر اساس تجزیه و تحلیل مغرضانه یا نادرست، نتیجه گیری مطالعه گمراه کننده باشد.
 • مقاله یک سوال تحقیق شبه علمی را بررسی کند.

 

فرایند پذیرش مقاله در مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی

 

پس از ثبت اطلاعات و بارگذاری فایل مقاله و تعهدنامه توسط نویسنده مسئول، تأییدیه ارسال مقاله از طریق سامانه برای شما ارسال خواهد شد. تأیید یا عدم تأیید موضوع مقاله حداکثر به مدت ده روز، از طریق ایمیل به اطلاع نویسنده خواهد رسید.
چنانچه موضوع مقاله مورد تأیید قرار گرفت لازم است متن مقاله مطابق با شیوه ‫نامه استناددهی پژوهشکده حقوقی شهردانش توسط نویسنده تنظیم و هزینه داوری واریز گردد تا مقاله وارد مراحل داوری شود.

مدت زمان ارزیابی مقالات مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی 4 تا 6 ماه خواهد بود. پذیرش یا عدم پذیرش مقاله منوط به نظر داوران محترم می‌باشد. در صورت عدم پذیرش مقاله، هزینه آن مسترد نخواهد شد.

در صورتی‌که ظرف ده روز بعد از ارسال مقاله، ایمیل تأیید یا عدم تأیید موضوع را دریافت نکردید و یا در تکمیل فرم تعهدنامه، فرم تعارض منافع و فرم مشارکت نویسندگان مشکلی داشتید، از طریق شماره تلفن‌ مؤسسه (88811581) با واحد مجلات (داخلی 5) تماس حاصل نمایید. دفتر مجله در روزهای کاری بین ساعت 9:00 تا 11:00 پاسخگوی تلفن می‌باشد.