بررسی فرضیه نسل‌زدایی إزیدی‌های عراق توسط داعش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

2 کارشناس‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

چکیده

گروه «دولت اسلامی عراق و شام» یا به اختصار داعش، در عملیاتی نظامی به منظور تسلط بر استان نینوا در عراق و منطقه‌هایی با مرکزیت شهر «سنجار» در شمال غرب این کشور، نسبت به جمعیت ساکن که با ویژگی مذهبی به نام «إزیدی» شناخته می‌شوند، مرتکب اعمال و جنایاتی همچون کشتار و برده ساختن انسان‌ها و تخریب اماکن مذهبی، آواره ساختن آنان به کوهستان‌ها در شرایط نامناسب و کشنده اواسط تابستان 2014 میلادی و اجبار إزیدی‌ها به تغییر دین شده‌اند که آن اعمال را می‌توان مصداق جنایت نسل‌زدایی دانست. اثبات این موضوع در پژوهش حاضر از طریق بررسی عناصر و مؤلفه‌هایی (شامل معرفی گروه مجنی‌علیه، اعمال ارتکابی و شناخت قصد و نیت مرتکب) و انطباق آن با مقررات مندرج در کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل‌زدایی ارزیابی شده است. مهم‌ترین ویژگی جنایات ارتکابی داعش علیه إزیدی‌ها آن است که مرتکب نه تنها ارتکاب این اعمال مجرمانه را انکار نکرده، بلکه به صراحت وجود قصد و نیت خود دال بر نابودی مردم إزیدی را اعلام کرده است. از این رو محقق برخلاف دیگر موارد ارتکاب جنایت نسل‌زدایی مانند قتل‌عام کردها در عراق موسوم به انفال و یا کشتار مسلمانان بوسنی توسط صرب‌ها؛ در اثبات عنصر معنوی نسل‌زدایی*** چندان مشکلی ندارد. با وجود این، ویژگی خاص ایدئولوژیک این جنایات با توجه به عنوان غلط اسلامی این گروه، نیاز به بررسی و مطالعه این جنایت را ضروری می‌سازد؛ چه آنکه داعش اقدامات خود علیه إزیدی‌ها را مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و مشخصاً قرآن کریم به عنوان اولین و معتبرترین منبع اجتهادِ احکام معرفی کرده است. ادعایی که هرچند ممکن است با برخی از ظواهرِ منابع تطبیق نماید اما با مداقه در این منابع و تفاسیر معتبر قرآنی، بطلانِ استدلال‌ها و استنباط مبتنی بر آنها مبرهن می‌شود.***  Dolus Specialis

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Yezidis’ Genocide by ISIS in Iraq

نویسندگان [English]

  • Mortaza Javanmardisaheb 1
  • Mohammad Bagher Rastegar Mahjanabadi 2
1 Assistant Professor of Kurdistan University, Kurdistan, Iran
2 M.A Student of Criminal Law and criminology at Kurdistan University, Kurdistan, Iran
چکیده [English]

The “Islamic State of Iraq and Sham”, the ISIS for short, in a military operation, in order to dominate the Neinava Province and a region the center of which is the city of Sinjar on the northwestern coast of the country of Iraq, has committed crimes such as wholesale killing, enslaving the people, and the destruction of sacred places, against the denizens who are recognized as Yezidis. The ISIS has also obligated the Yizidis to convert to Islam and has displaced them into the mountains in an extreme condition of the summer heats of 2014. This being reflected in the universal media, has proposed the accomplishment of genocide as an international crime. This problem in the present study has been investigated through the adaption of the subject features (the victimized, the committed crimes, and the recognition of the criminal's thought situation) with the conditions of crime check in the prevention and punishment of genocide convention. The characteristic under study is that the ISIS not only helps denying the crimes, but also justifies them according to the Islamic doctrines and specifically the Holy Quran as the primary source of Ijtihad in the religion. This claim although appears correct on the face of it, however through scrutiny and authorized interpretations of the Holy Quran their fallacy is exposed. Therefore, their crimes analyzed through the convention is not coordinate with their being in the wrong, and, in any way, their claim is not legal to be surveyed in their crime justification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Crime
  • Genocide
  • Yezidi
  • Kurds
  • ISIS
الف. منابع فارسی
اردبیلی، محمدعلی، «کشتار جمعی». مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران 11 (1368): 70-31.
باشگاه خبرنگاران جوان. تاریخ دسترسی 15 آبان 1394. http://www.yjc.ir.
بیگدلی، علی. تاریخ سیاسی ـ اقتصادی عراق. ویرایش اول. تهران: مؤسسه مطالعات و انتشارات تاریخی میراث ملل، 1368.
بی‌نا، «یزیدی‌ها و کیش و آیین آنها». مجله ادبیات و زبان‌ها، الدرسات الأدیبه 18 (1343): 196-166.
جام‌نیوز. «صفحه نخست». تاریخ دسترسی 17 مهر 1394..http://www.jamnews.ir
جوانمردی صاحب، مرتضی. «نسل‌زدایی کُردها در عراق». پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، تهران: دانشگاه تهران، 1372.
جوانمردی صاحب، مرتضی. «نسل‌زدایی: ساختار عناصر جرم». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 68 (1384): 48-1.
خبرگزاری اویس. «خانه». تاریخ دسترسی 11 مهر 1394. http://oweis.ir.
خبرگزاری کرد پرس. تاریخ دسترسی 28 آبان 1394. http://www.Kurdpress.com.
خبرگزاری میزان. تاریخ دسترسی 30 آبان 1394. http://www.mizanonline.ir.
دانشیار روز. حمید مهدوی کرد. تاریخ دسترسی 20 اسفند 1393. مقالات: «ارتداد و آزادی عقیده» و «جستاری در مفهوم جنگ و ترور از دیدگاه اسلام». Hamidmahdavikurd.com/category/
دیپلماسی ایرانی. «صفحه نخست». تاریخ دسترسی 18 خرداد 1394. http://www.irdiplomacy.ir.
رشید یاسمی، غلامرضا. کُرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او. ویرایش اول. تهران: نشریات مجمع ناشر کتاب، 1340.
سنندجی، میرزا شکرالله. تُحفه ناصری در جغرافیای کردستان. ویرایش اول. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1366.
صدریِ افشار، غلامحسین، نسرین حکمی و نسترن حکمی. فرهنگ‌نامه فارسی: واژگان و اعلام. ویرایش اول. تهران: فرهنگ معاصر، 1389.
معین، محمد. فرهنگ فارسی. تهران: انتشارات بهزاد، 1389.
وه‌زاره‌تی کاروباری شه‌هیدان وئه‌نفال کراوه‌کان. تاریخ دسترسی 15 آذر 1393. http://www.moma-krg.org.
یوسفی، عثمان. تاریخ و حیات اجتماعی ـ فرهنگی کُردهای ایزدی. ویرایش اول. تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام، 1391.
یونسی، ابراهیم، مترجم. کُردها. تهران: انتشارات روزبهان، 1370.
 
ب. منابع عربی
المراغی، احمد. تفسیر المراغی ـ الطبعةالثانیة. بیروت: داراحیاءالتراث العربی، 1985.
دملوجی، صدیق. الیزیدیه. ط 1. الموصل: مطبعه الإتحاد، 1949.
رشید رضا، محمد. تفسیرالقرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار. بیروت: دارالفکر و دارالمعرفة للطباعة والنشر، 1366 ﻫ.ق.
زیان فرحان، عدنان. «الکرد الإیزدیون فی إقلیم کردستان». سلیمانیه: مرکز کردستان للدراسات الإستراتیجیه، 2004.
 
پ. منابع انگلیسی
Ban Ki - Moon. “Press Conference”. United Nations. Accessed August 12, 2014. 1-7. http://www.un.org.
Begum, Rothna. “Interview: These Yezidi Girls Escaped ISIS. Now What?”, Human Rights Watch. Accessed April 15, 2015. 1-15. http://www.hrw.org.
Bowker, John .The Concise Oxford Dictionary of World Religions. Oxford: Oxford University press, 1997.
Cherchi, Marcello, Stephanie Platz, Kevin Tuite. “Encyclopedia of World Cultures”. 1996. Accessed November 1, 2014. http://www.encyclopedia.com.
Dabiq, “The Revival of Slavery before the Hour”, No 4. 2014. 1-56.
Donatella Rovera. “Gruesome Evidence of Ethnic Cleansing in Northern Iraq as Islamic State Move to Wipe out Minorites”, Amnesty International. 1-5. Accessed September 2, 2014. http://www.amnesty.org.
Freed, Abrahams. “Iraq: Forced Marriag, Conversion for Yezidis”, Human Rights Watch. 1-16. Accessed October 12, 2014. http://www.hrw.org.
Harff, Barbara, and Ted Roert Gurr, “Toward Empercid Theory of Genocides and Politicides: Identification and Measurement of Cases Sicnce 1945”, International Studies Querterly, 1988. 30-72.
Harff, Barbara. “ISIL may Have Committed Genocide, War Crimes in Iraq”, The High Commissioner for Human Rights. Accessed March 19, 2015. http://www.un.org.
Jose Stork. “The Nightmare in Iraq”. Human Rights Watch. 1-4. Accessed August 9, 2014. http://www.hrw.org.
Rovera, Donatella. “Ethnic Cleansing on a Historic Scele: Islamic State ̕s Systematic Trageting of Minorities in Northern Iraq”, Amnesty International. 1-30. Accessed November 14, 2014. http://www.amnesty.org.
Tayler, Letta. “Iraqi Kurdistan: Arabs Displaced, Cordoned off, Detained”. Human Rights Watch. 1-31. Accessed February 25, 2015. http://www.hrw.org.
Wilcke, Christoph. “Dispatches: Help Yezidi Survivors”, Human Rights Watch. 1-4.