نویسنده = محمدجعفر حبیب‏ زاده
ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1)

دوره 2، شماره 3، فروردین 1393، صفحه 97-132

محسن شریفی؛ محمدجعفر حبیب‏ زاده؛ محمد فرجیها


بسترهای بروز ابزارگرایی کیفری

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 5-24

محمدجعفر حبیب زاده؛ حامد رحمانیان