کلیدواژه‌ها = ناپدیدسازی اجباری
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد اسناد بین‌المللی به حقوق بزه‌دیدگان جنایت ناپدیدسازی اجباری

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 199-219

جمال بیگی؛ هیوا علی پور