کلیدواژه‌ها = انتخاب عقلانی
جرایم سودمدار در سنجه انتخاب عقلانی و روان‌شناسی تکاملی

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 57-90

10.22034/jclc.2021.256427.1438

وحیدرضا معصومی؛ بهزاد رضوی فرد؛ حسین غلامی دون؛ فریده حسین ثابت


جرم‌شناسی واقع‌گرایی راست، زمینه‌ها و جلوه‌ها

دوره 7، شماره 14، دی 1398، صفحه 221-246

غلامرضا محمدنسل؛ نادر نوروزی؛ ایوب نوریان