عوامل تخفیف مجازات در آرای دیوان بین‌المللی کیفری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

دیوان بین‌المللی کیفری از خفیف‌ترین رأی محکومیت خود در سپتامبر 2016 تا شدیدترین رأی در نوامبر 2019 (آذر 1398) و سایر احکام خود به‌تفصیل به عوامل مشدّده و مخفّفه کیفر پرداخته است. هدف از این نوشتار تحلیل اصول حاکم بر تخفیف مجازات در آرای دیوان و توصیه نقاط قوت در حقوق داخلی هست. دیوان به‌منظور بررسی دقیق کیفیات مشدده و مخففه جلسه مستقلی را پس از احراز محکومیت صرفاً به‌منظور تعیین مجازات برگزار می‌کند. در این جلسه طرفین صرفاً به استدلال درخصوص دلایل تشدید و تخفیف می‌پردازند و دیوان به تک‌تک مواردی که طرفین استناد می‌کنند، پاسخ می‌دهد. شایسته است در حقوق داخلی نیز مرحله محکومیت به ارتکاب جرم و مرحله تعیین مجازات از هم جدا شوند و فرصت دفاع از عوامل تشدید و تخفیف برای طرفین فراهم شود.
در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی از مطالعه و مقایسه احکام محکومیت دیوان به این نتیجه رسیده‌ایم که دیوان در مقام اعمال کیفیات مخففه با حاکمیت معیار «توازن احتمالات» تمامی رفتارهای مرتکب از لحظه ورود به مرحله اجرایی جرم تا مراحل پس از وقوع، تسلیم یا دستگیری، در طول زندان، نزد دادگاه و در طول سپری کردن مدت حبس را در نظر می‌گیرد. به‌خاطر شدّت جنایات بین‌المللی، در هر صورت و با احراز کیفیات مخففه عدیده میزان مجازات از چند سال حبس کمتر نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mitigating Circumstances in the ICC Sentencing Judgments

نویسنده [English]

  • Sadegh Salimi
Associate Professor of International Law Department, Faculty of Law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The International Court of Justice has scrutinized both aggravating and mitigating circumstances from its ever lightest sentence against Mr. Almahdi in 2016 to its heaviest sentence against Mr. Ntaganda in 2019 and other sentencing decisions. This paper is aimed to analyze principles governing on mitigating circumstances in ICC Judgments recommendable to Iranian domestic law. In order to scrutinize the evidence and reasoning of the parties regarding the aggravating or mitigating circumstances, the trial chamber may on its own motion or at the request of the Prosecutor or the accused hold a further hearing to hear any evidence or submissions relevant to the sentence. Then it accepts or rejects the submissions of the parties one by one by its detailed reasoning. This procedure is advisable for our domestic law.
In this Descriptive-Analytical research analyzing and comparing various sentencing judgments it is found that to establish mitigating circumstances, the court takes into account all personal circumstances and behaviors of the convicted person from early steps of committing crimes, after commission, surrender to the court, during detention, trial and imprisonment. Because of the gravity of international crimes even if various mitigating circumstances established, the minimum imprisonment will not be less than two years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mitigating Circumstances
  • ICC
  • Sentence
  • Balance of Probabilities
فهرست منابع
الف. منابع فارسی
اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ پنجاهم. تهران: نشر میزان، 1398.
استفانی، گاستون، ژرژ لواسور و برنار بولوک. حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول. ترجمة حسن دادبان. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، 1377.
رضوی‌فرد، بهزاد. «کیفیات مخفّفه کیفر در اسناد و آرای محاکم کیفری بین‌المللی». پژوهش حقوق کیفری 14(1395): 34-9.
رضوی‌فرد، بهزاد. «کیفیات مشدّده در فرایند کیفردهی جنایات بین‌المللی». پژوهش حقوق کیفری 6 (1393): 89-69.
سلیمی، صادق. چکیده حقوق جزایی عمومی. چاپ نهم. تهران: انتشارات جنگل، جاودانه، 1397.
مومنی، مهدی. «اصول قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی». مجله حقوقی بین‌المللی 55 (1395): 184-159.
ب. منابع خارجی
Abtahi, Hirad, and Steven Arrigg Koh. “The Emerging Enforcement Practice of the International Criminal Court.” International Law Journal 45 (2012): 1-23.
Fife, RoIf Einar. “Article 77 – Applicable Penalties.” In Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers' Notes, edited by Otto Triffterer, Article by Article, Second Edition. C.H Beck/Hart/Nomos, Munchen/Oxford/Baden-Baden, 2008, www.casematrixnetwork.org › icc-commentary-clicc.
Holtermann, Jakob v. H. 'Can I Be Brought Before the ICC?': Deterrence of Mass Atrocities between Jus in Bello and Jus ad Bellum (February 1, 2019). iCourts Working Paper Series No. 154, 2019, Forthcoming in: Jessberger and Geneuss (eds), Why Punish Perpetrators of Mass Atrocities? Theoretical and Practical Perspectives on Punishment in International Criminal Law, University of Copenhagen Faculty of Law Research Paper No. 2019-74. SSRN: https://ssrn.com/abstract=3327235 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3327235.
ICC-01/04-01/06-2901, 10-07-2012.
ICC-01/04-01/06-3122 01-12-2014.
ICC-01/04-01/07-3436 20-04-2015.
ICC-01/04-01/07-3615 13-11-2015 NM RW.
ICC-01/04-01/07-3615 13-11-2015.
ICC-01/04-02/06-2442 07-11-2019.
ICC-01/12-01/15-171 27-09-2016.
Radisavljevic, Dejana. “Commentary Rome Statute: Part 7 CILRAP.” Case Matrix Network, CMN Knowledge Hub, ICC Commentary (CLICC), 2016, http://www.casematrixnetwork.org (Last Accessed November 9, 2019).
Schabas, William A. War Crimes and Human Rights: Essays on the Death Penalty Justice and Accountability. London: Cameron May, 2008.