مدل مطلوب سیاست کیفری مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 ارشاد دماوند

2 دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

بدون تردید دوران کودکی از حساس‌ترین دوران زندگی انسان است، چراکه در این دوران ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شکل‌گیری و تکامل است و خشونت علیه آن‌ها در این سال‌های حساس زندگی، به رشد و سلامت آن‌ها آسیب جدی وارد می‌کند. روند افزایشی خشونت علیه کودکان و نوجوانان و لزوم حمایت از آسیب پذیرترین گروه اجتماع، بررسی این پدیده را ضروری می نماید. تا با ارائه ی الگوی مناسب جهت برخورد با بزهکار بتوان امیدوار بود که در آینده با خشونت علیه کودکان و نوجوانان مقابله شود و شیوع این پدیده کاهش یابد. ازاین‌رو، هدف از این پژوهش، طراحی مدل مطلوب در جهت مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان است. پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که داده های آن، از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی، جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش، شامل سه گروه اساتیدحقوق، قضات و وکلا و حقوقدانان و کارشناسان حقوقی بوده است. که از میان آنها با روش تصادفی طبقه ای، 140نفر انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش دلالت بر آن دارد که مدل مطلوب مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان، مدل ترکیبی ترمیمی و سزادهنده خواهد بود. به این صورت که بر خشونت گران بر کودکان و نوجوانان مدل ترمیمی را اعمال کنیم، ولی نسبت به خشونت گرانی که مرتکب خشونت هایی می شوند که احساسات عمومی را جریحه دار می کند و نظم عمومی جامعه را مختل می کند مدل سزادهنده را اعمال کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

model

نویسندگان [English]

  • shima hoseini moghadam 1
  • gholam reza mohamad nasl 2
1 ershad damavand
2 oloom entezami
چکیده [English]

چکیده
بدون تردید دوران کودکی از حساس‌ترین دوران زندگی انسان است، چراکه در این دوران ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شکل‌گیری و تکامل است و خشونت علیه آن‌ها در این سال‌های حساس زندگی، به رشد و سلامت آن‌ها آسیب جدی وارد می‌کند. روند افزایشی خشونت علیه کودکان و نوجوانان و لزوم حمایت از آسیب پذیرترین گروه اجتماع، بررسی این پدیده را ضروری می نماید. تا با ارائه ی الگوی مناسب جهت برخورد با بزهکار بتوان امیدوار بود که در آینده با خشونت علیه کودکان و نوجوانان مقابله شود و شیوع این پدیده کاهش یابد. ازاین‌رو، هدف از این پژوهش، طراحی مدل مطلوب در جهت مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان است. پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که داده های آن، از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی، جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش، شامل سه گروه اساتیدحقوق، قضات و وکلا و حقوقدانان و کارشناسان حقوقی بوده است. که از میان آنها با روش تصادفی طبقه ای، 140نفر انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش دلالت بر آن دارد که مدل مطلوب مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان، مدل ترکیبی ترمیمی و سزادهنده خواهد بود. به این صورت که بر خشونت گران بر کودکان و نوجوانان مدل ترمیمی را اعمال کنیم، ولی نسبت به خشونت گرانی که مرتکب خشونت هایی می شوند که احساسات عمومی را جریحه دار می کند و نظم عمومی جامعه را مختل می کند مدل سزادهنده را اعمال کنیم.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : مدل‌ها
  • سیاست کیفری
  • خشونت
  • کودکان
  • نوجوانان