نقش بزه‌دیده درحقوق کیفری انگلستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شیوه دادرسی در دادگاه‌های کیفری انگلستان اتهامی است و ماهیتی مشابه دادرسی در امور حقوقی دارد به نحوی که طرفین دعوا به شکل ترافعی در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و به منازعه می‌پردازند؛ با این تفاوت که یکی از طرفین، نماینده دولت (دادستان) است که دعوای کیفری را تعقیب می‌کند و طرف دیگر، فردی عادی است. با این توصیف به نظر می‌آید که در این دعوا بزه‌دیده‌ای وجود ندارد در حالی که می‌دانیم جرم علیه او واقع شده است علاوه بر آن در فرایند دادرسی کیفری حتی اگر بزه‌دیده اقدامی نکند باز هم در جریان محاکمه وجود او مدنظر قرار گرفته می‌شود که می‌توان به موارد اعلان، اظهار نظر و یا شکایت اشاره نمود که از سوی او تنظیم و طرح می‌شود. در واقع می‌توان گفت که بزه‌دیده صرفاً شروع‌کننده امر تعقیب است به همین خاطر بزه‌دیده به عنوان مهره اصلی در ادامه روند دادرسی کیفری حضور ندارد و علی‌رغم اینکه در هر لحظه از فرایند دادرسی اسمی از بزه‌دیده وجود دارد و جایگاهی برای او در نظر گرفته‌اند اما حضورش منفعلانه است و جایگاه او منحصر به اطلاع‌رسانی، پرداخت خسارت و یا جبران لطمات وارده به او است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Victim in England Criminal Law

نویسنده [English]

  • Seyed Alireza Mirkamali
Assistant Professor at Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

Trial proceedings in English legal system is adversarial and is similar to trial in civil actions; as parties present their cases and promote the action in contrast with each other. The difference is that unlike civil actions, state is represented by prosecution and the second party is an individual. So, it seems that there is no place for victim in this action, in contrast with the fact that the real harm is inflicted on her. On the other hand, if there is no action in criminal process on behalf of the victim, she nevertheless will be considered in trial phases like reporting of crime, victim impact statement and complaint. In fact, one can say that the victim is merely the starter of prosecution and is not a main actor in criminal process. Unlike the fact that her name is a part of many of the criminal proceedings steps, but her position is mainly reactive and restricted to informing, redress and restitution for harms inflicted. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the victim
  • prosecution
  • criminal law of England
  • Prosecutor
آشوری، محمد. آیین دادرسی کیفری، ج 2. چاپ یازدهم. تهران: سمت، 1388.
انوری، حسن. فرهنگ فشرده سخن. تهران: انتشارات سخن، 1382.
رایجیان اصلی، مهرداد. بزه‌دیده شناسی حمایتی. تهران: نشر دادگستر، 1384.
زینالی، امیرحمزه، و محمدباقر مقدسی. «حق بزه‌دیده بر امنیت و اطلاع‌رسانی در فرایند کیفری.» مجله تحقیقات حقوقی 57 (1391).
زینالی، امیرحمزه، و محمدباقر مقدسی. «رویکرد تطبیقی به نقش و جایگاه بزه‌دیده در فرایند کیفری.» مجله آموزه‌های حقوق کیفری 5 (1392).
سماواتی پیروز، امیر. عدالت ترمیمی: تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن. تهران: جنگل، 1391.
شایان، علی (مترجم). عدالت برای بزه‌دیدگان. تهران: سلسبیل، 1384.
کردعلیوند، روح‌الدین، و احمد محمدی (مترجمان). بزه‌دیده و بزه‌دیده‌شناسی. تهران: مجد، 1379.
میرکمالی، سیدعلیرضا. «جایگاه بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان.» مجله آموزه‌های حقوق کیفری 2 (1390).
نیازپور، امیرحسن. «نقش بزه‌دیده در چگونگی پاسخ به بزهکاران.» مجله تحقیقات حقوقی 57 (1391).
Alain (Emile Chartier). Les Dieux. Paris: Gallimard, 1947.
Aubert, Jean-Luc. Intriduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil. Paris: Sirey, 2006.
Bell, Emma, et Joanna Shapland. “Victims in the Magistrates courts and Crown Court.” Criminal Law Review, 1998.
Carbasse, Jean-Marie. Histoire du Parquet, Paris: PUF, 2000.
Cohen, David, et Joanna Shapland. “Facilities for victims: the role of the police and the courts.” Criminal Law Review, 1987.
Guillaume, Leyte. “Les origines médiéval du ministère publique.” in: Jean-Marie Carbasse (dir), Histoire du Parquet, Paris: PUF, 2000.
Lazerges, christien. La victime sur la scene penal en Europe. Paris: PUF, 2008.
Martini, Aurélien. “L’Angleterre : un autre parquet ?” in Figures du parquet (sous la dir. de) Christine Lazerges, collec. Les voies du droit, PUF, 2006.
Mawby, Rob, et Sandra Walklate. Critical Victimology: International Perspective. London: Sage, 1994.
Royal Commission on Criminal Procedure. Report of the Royal Commission on Criminal Procedure. London, 1981.
Slapper, Gary. Organisational Prosecutions. London: Ashgate Publishing, 2001.
Spalek, Basia. Crime Victims, Theory policy and practice. London: Palgrave, 2006.
Sprack, John. A Practical Approach to the Criminal Procedure. Oxford: Oxford University Press, 2005.
Stafford, Richard J. Private Prosecutions. London: Shaw & Sons, 1989.
The Public Health Act, 1936.