نویسنده = هاله حسینی اکبرنژاد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پیش‌نویس کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 227-254

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد


2. جلوه‌های عدم تقابل در نظام حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 159-192

هاله حسینی اکبرنژاد