کلیدواژه‌ها = حقوق کیفری
واقع‌گرایی در تصمیم‌گیری کیفری

دوره 8، شماره 16، بهمن 1399، صفحه 113-134

10.22034/jclc.2021.125301

غلامرضا محمدنسل؛ ایوب نوریان