تحلیل قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز با تأکید بر حوزه آب و فاضلاب‬‬

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، کارشناس حقوقی شرکت آب و فاضلاب استان سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشجوی دکترا، مدیر حقوقی شرکت آب و فاضلاب استان سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

امروزه خدمات عمومی همچون آب، برق، گاز و ... جزء ضروری و جدایی‌ناپذیر زندگی انسان‌ها گشته، به‌گونه‌ای که حتی زندگی بدون بهره‌مندی از این خدمات ناممکن به‌نظر می‌رسد. با این نیاز گسترده جامعه از سویی و تعدّد جرایم در این حوزه از سویی دیگر، نیاز به اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌های سختگیرانه بیش‌ازپیش احساس می‌شود و قانونگذار ایران نیز دراین‌خصوص قوانین متعدّدی وضع نموده است که یا به‌صورت موردی و اختصاصی به یکی از این خدمات مرتبط بوده‌اند، مانند قانون مجازات اخلال‌کنندگان در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور و یا درموارد معدودی مانند ماده 660 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به جرایم مرتبط با چندین مورد از خدمات عمومی مانند آب، برق و ... پرداخته است. آخرین اراده قانونگذار درزمینة خدمات عمومی، قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/03/1396 می‌باشد که علی‌رغم کاستی‌ها، ابهامات و ایرادات نقش مهمی در روزآمد کردن قوانین و رفع برخی ایرادات و ابهامات قوانین پیشین داشته است. در این پژوهش بر آنیم تا به بررسی این قانون تازه‌تصویب با تأکید بر حوزه آب و فاضلاب بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Penal Code for Unauthorized Users of Water, Electricity, Telephone, Sewage and Gas with Emphasis on Water and Wastewater

نویسندگان [English]

  • Sadaf Davarpour 1
  • Hasan Shahravi 2
1 M.A, Legal Expert of Water and Wastewater Company in Semnan Province, Semnan, Iran.
2 Ph.D. Student, Law Office Manager of Water and Wastewater Company in Semnan Province, Semnan, Iran.
چکیده [English]

These days, public services such as water, electricity, gas, etc … have become an indispensable and integral part of human life, so even living without the benefit of these services seems impossible. With the widespread need of society on the one hand and the number of crimes in this area on the other hand, the need for preventive actions and strict confrontations is increasingly felt. The Iranian legislator has also enacted numerous laws that have either been dealt with a one-by-one case basis, such as the Fair Water Distribution Act, or in a few cases as provided in articles 660 and 687 of the Islamic Penal Code Section on related crimes which have dealt with several public services such as water and electricity. The last will of the legislator in the field of public services is the law on unauthorized users of water, electricity, telephone, sewage and gas, adopted on 1396/03/10, which despite having deficiencies and uncertainties plays an important role in updating laws and removing some flaws and ambiguities of the previous rules. In this article, we tend to review this newly adopted law by emphasizing on the laws relating to water and sewage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unauthorized Users
  • Unauthorized Branching
  • Public Services
  • Water
  • Sewage

فهرست منابع

جلیل پیران، علی‌اکبر. «پایان‌نامه نقد و بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مازندران: دانشگاه مازندران، 1380.
خالقی، ابوالفتح، و حجت ا... رشنوادی. «سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بین‌المللی». مجله پژوهش حقوق کیفری 2(3) (1391): 141-119.
خالقی، علی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ پنجم. تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1394.
گلدوزیان، ایرج. محشای قانون مجازات اسلامی. تهران: انتشارات مجد، 1393.
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری. «نظام مالکیت منابع آبی در ایران، بیست و پنجمین نشست از سلسله‌نشست‌های گفتگوهای راهبردی با موضوع نظام مالکیت منابع آبی در ایران». آخرین ویرایش 12/05/1395، http://www.css.ir/fa/content/112616 (آخرین بازدید 01/06/1398).