بررسی تطبیقی کلاهبرداری رایانه‌ای با کلاهبرداری سنتی با نگاه به امنیت تجارت الکترونیکی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق بین‌الملل از مؤسسه حقوق صلح و توسعه، دانشگاه سوفیا آنتی پولیس فرانسه

چکیده

آنچه پیش‌روی شماست پژوهشی است پیرامون جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در مقایسه با کلاهبرداری سنتی. هدف نگارنده از این پژوهش آن است تا پس از آشنا نمودن مخاطب با مقدمات بحث یعنی پدیده مجرمانه رایانه‌ای، کلاهبرداری رایانه‌ای و مروری بر کلاهبرداری سنتی به بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری رایانه‌ای با کلاهبرداری سنتی ـ خاصه در قوانین ایران ـ بپردازد و امید آن دارد تا به تقویت بسترهای تحقیقاتی در این زمینه که حیطه‌ای میان رشته‌ای است و نیاز به همکاری عالمان علوم رایانه و حقوق دارد، بینجامد، چرا که مطمئناً سیاست‌ها و قانونگذاری‌ها برای مقابله با این پدیده جدید مجرمانه هنگامی مؤثرتر و مفیدتر خواهد بود که دارای پشتوانه‌های علمی و تحقیقاتی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study between Computer Fraud and Traditional Fraud by looking at E-commerce Security

نویسنده [English]

  • Seyed Hossein Tabatabaei
Ph.D. of International Law from the University of Nice Sophia Antipolis (Institut du droit de la paix et du developement)
چکیده [English]

This article is about a computer fraud comparing with a traditional fraud. The purpose of the author is at first, to present the phenomenon of the cyber crime, computer fraud and a glimpse of the traditional fraud. Secondly, a comparative study between the computer fraud and the traditional fraud (in particular in the Iranian legal system). The author hopes that this article can reinforce the research infrastructure in this area. In fact, the policy and legislation dealing with this new type of crime will be more effective and useful with scientific and research support. Remember that this area is an interdisciplinary field that requires cooperation among legal professionals and computer science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • computer fraud
  • traditional fraud
  • cyber crime
  • e-commerce
اردبیلی، محمدعلی. حقوقی جزای عمومی، جلد 1. تهران: میزان، 1382.
باستانی، برومند. جرائم کامپیوتری و اینترنتی جلوه‌ای نوین از بزهکاری. تهران: بهنامی، 1386.
باهری، محمد. نگرشی بر حقوق جزای عمومی. تهران: مجد، 1380.
دزیانی، محمدحسن. «ابعاد جزائی کاربرد کامپیوتر و جرائم کامپیوتری.» خبرنامه انفورماتیک 85 (1373).
‌رفوگر، سیدمهدی. «کلاهبرداری رایانه‌ای.» سایت حقوق 1386.
زیبر، اولریش. جرائم رایانه‌ای. ترجمه محمدعلی نوری [... و دیگران]. تهران: گنج دانش، 1384.
سازمان ملل متحد. «‌نشریه بین‌المللی سیاست جنایی» شماره‌های 43 و 44 سال 1994. ترجمه دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک. تهران: سازمان برنامه و بودجه کشور، سال 1376.
شامبیاتی، هوشنگ. حقوق کیفری اختصاصی، جلد 2. تهران: پیام، 1375.
کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت. تهران: میزان، 1384.
گلدوزیان، ایرج. حقوق جزای اختصاصی؛ جرائم علیه تمامیت جسمانی، صدمات معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی. تهران: دانشگاه تهران، 1380.
میرمحمد صادقی، حسین. جرائم علیه اموال و مالکیت؛ کلاهبردری، خیانت در امانت، سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی. تهران: میزان، 1385.
Sieber, Ulrich. “Mastering Complexity in the Global Cyberspace.” Max-Planck- Institut fur auslandisches und internationals Strsfrecht, p.150, Sonderdruckaus: MireilleDelmas-Marty/ Mark Pieth/ Ulrich Sieber (ed.), Les chemins de l'harmonisation pénale - Harmonising Criminal Law, Paris: 2008.