بسترهای بزه‌دیدگی جنسی در مقررات غیرکیفری (با تأکید بر قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

برای پیشگیری از بزه‌دیدگی جنسی، شناسایی زمینه‌های تسهیل‌کننده آن، حائز اهمیت است. مقنن در قانون مدنی با مقرر کردن امکان نکاح نابالغ، سقوط تکلیف والدین در حضانت از طفل در سنی که هنوز نیاز به حمایت دارد، سقوط حق حضانت مادر به صرف ازدواج مجدد و عدم پیش‌بینی راهکاری مؤثر برای حمایت از طفل بعد از جدایی والدین و ازدواج مجدد آنها، تصریح به حق تنبیه کودک با مقید کردن آن به قید تعریف‌نشده «در حد تأدیب» و لزوم تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف کودک برای سلب صلاحیت از مسؤول حضانت، عدم پیش‌بینی بی‌توجهی و غفلت نسبت به طفل به عنوان عاملی برای سلب حضانت و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست با پذیرش سرپرستی دختران و زنان مجرد از اناث، بدون پیش‌بینی راهکاری مؤثر جهت افزایش حمایت از این فرزندخوانده‌ها و افزایش نظارت مستمر بر شرایط زندگی آنها به منظور حصول اطمینان از امنیتشان در خانواده تک‌والدی آسیب‌پذیر و همچنین با تصریح به امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، بسترهای بزه‌دیدگی جنسی را با افزایش احتمال قرار گرفتن افراد در موقعیت‌های آسیب‌زا ایجاد کرده است. اصلاح قوانین بسترساز این قسم از بزه‌دیدگی با توجه به تبعات منفی مادام‌العمر آن، امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conditions of Sexual Victimization in Non-Criminal Codes (Taking into Civil Law and Law Supporting Parentless and with Bad Parents Children and Youth)

نویسندگان [English]

  • Sayed Mansour Mirsaeedi 1
  • Narges Sadat Atai Hossein Abadi 2
1 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology and Faculty Member of Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Master of Criminal Law and Criminology of Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

To prevent sexual victimization, identifying the conditions that facilitate happening it, is important. In civil law, the legislator with stipulating the possibility of underage marriage, removing the duty of guardianship from parents while a child has an age that still needs support, removing the right of guardianship from mother just because of remarriage and the lack of foresight an effective strategy to support the child after parental separation and their remarriage, stipulating the right to punish the child by limiting it on an undefined condition “as much as punishment” and necessity of repeating out of the ordinary child battery, for the disqualification of the guardianship responsible, the lack of foresight the child neglect as a factor to remove guardianship, and in law supporting parentless and with bad parents children and youth, the legislator with acceptance of the girls and single women supervision of the girls, without foresight an effective strategy to increase these adopted child protection and to increase continued control on their living conditions, in order to ensure their safety in a vulnerable single parent's family, and stipulating the possibility of marrying a guardian with the adopted child, provides conditions of sexual victimization, because these rules confront people with situations that are causing sexual victimization. Correction of these rules is necessary in view of the negative lifelong effects of sexual victimization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • victim
  • Sexual Victimization
  • Condition
الف. منابع فارسی
ابراهیمی‌قوام، صغری. «بررسی میزان اضطراب و حرمت نفس در دانش‌آموزانی که مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1371.
اردلان، علی، فریبا سیدان و مصطفی ذوالفقاری. «فرار زنان همسردار از منزل: بررسی عوامل مؤثر اجتماعی ـ روانی». مجله رفاه اجتماعی 21 (1385): 204-185.
اوحدی، بهنام. تمایلات و رفتارهای جنسی انسان. چاپ هشتم. تهران: صادق هدایت، 1385.
بهزادفر، فاطمه. «بررسی عوامل فردی و اجتماعی در میزان بروز آزار جنسی زنان شاغل شهر تهران». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1390.
حدادزاده نیری، محمدرضا. «پیشگیری وضعی از بزه‌دیدگی در جرایم جنسی به عنف». ماهنامه دادرسی 75 (1388): 41-39.
حسینیان آقاملکی، سید محمد. «بررسی رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری و عزت نفس دانش‌آموزان پسر متوسطه سال تحصیلی 1376-1375 شهرستان قائمشهر». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1376.
حمیدی، فریده. «تأثیر ساخت خانواده بر فرار دختران». مجله پژوهش زنان 3 (1383): 101-85.
خبرآنلاین (خبرگزاری تحلیلی ایران). «موردی تلخ از سرنوشت یک کودک‌آزاری جنسی به دلیل خلأ قانونی». 26/07/1395. http://www.khabaronline.ir/detail/590967/multimedia/movie.
خوشابی، کتایون. کودک‌آزاری. تهران: قطره، 1387.
رایجیان اصلی، مهرداد. بزه‌دیده‌شناسی حمایتی. چاپ دوم. تهران: دادگستر، 1390.
سازمان ثبت احوال کشور. «توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در نه‌ماهه سال 1395». 17/08/1396، .http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/e-g-9-95.pdf
سازمان ثبت احوال کشور. «توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در نه‌ماهه سال 1395». 17/08/1396،
http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/t-g9-95.pdf
سلامت‌نیوز. «اثبات کودک‌آزاری مهم‌ترین مشکل (چند سکانس تلخ از کودک‌آزاری‌های جنسی)». 26/05/1396. .http://www.salamatnews.com/news/221452
عزیزی، اکبر. پیشگیری از جرایم جنسی. چاپ اول. تهران: خرسندی، 1392.
کریمی، اکرم. «بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر فرار دختران از منزل در شهر تهران». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، 1386.
کلانتری، کیومرث، ابوذر نصرالهی. «سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم جنسی علیه کودکان و نوجوانان». دوفصلنامه حقوق و سیاست 22 (1386): 86-53.
محمودی قرائی، جواد. سوءاستفاده جنسی از کودکان. چاپ دوم. تهران: قطره، 1386.
مدنی قهفرخی، سعید. کودک‌آزاری در ایران. چاپ اول. تهران: اکنون، 1383.
مدنی قهفرخی، سعید، امیرحمزه زینالی. آسیب‌شناسی حقوق کودکان در ایران. چاپ اول. تهران: میزان، 1390.
معصومی، سمیه. «بررسی و مقایسه شیوع آسیب‌پذیری جنسی و رابطه آن با مشکلات روان‌شناختی کودکان کار 12-7 سال تحت پوشش مراکز مردم‌نهاد و کودکان عادی جنوب شهر تهران». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1388.
مکوندی، بهنام، بهمن نجاریان و فاطمه لیامی. «آثار فقدان پدر، مروری بر یافته‌های پژوهشی در ایران و سایر کشورهای جهان». فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا 14 و 13 (1374): 19-1.
مهدوی، محمدصادق، طاهره میرساردو. «تأثیر فقدان پدر بر خانواده: مطالعه جامعه‌شناختی تأثیر فوت پدر بر آسیب‌های اجتماعی نوجوانان». فصلنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی 35 (1381): 238-211.
نقدی‌نژاد، مجتبی. پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی. چاپ دوم. تهران: جاودانه، جنگل، 1390.