کلیدواژه‌ها = ایران
حقوق دفاعی متهم:حق سکوت یا منع اجبار به خود مجرم انگاری؛در سیستم عدالت کیفری ایران و جمهوری خلق چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jclc.2021.296821.1537

فاطمه فلاح نژاد؛ جعفر کوشا؛ محمد آشوری؛ رجبعلی گلدوست جویباری


نقش سازمان‌های غیردولتیِ مبارزه با فساد در پیشگیری از فساد در ایران

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 75-101

10.22034/jclc.2021.133150

ناهید ناصری؛ صادق سلیمی؛ هوشنگ شامبیاتی


تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل کیفری: جنایت علیه بشریت؟

دوره 4، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 87-106

سیّدقاسم زمانی؛ حسین فرحی؛ آرامش شهبازی