نویسنده = علی صفاری
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر شیوع بیماری کووید 19 و فاصله‌گذاری اجتماعی بر نرخ جرایم (مطالعه موردی: استان تهران)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 207-237

10.22034/jclc.2021.261197.1451

علی صفاری؛ راضیه صابری؛ زینب لکی؛ عباس رضایی


2. عقلانیت مرجح در فرایند سیاست‌گذاری جنایی ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 217-243

10.22034/jclc.2021.125311

علی صفاری؛ پگاه نادری


3. بررسی جرم‌شناختی خشونت تماشاگران فوتبال

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-67

مجید آقایی؛ علی صفاری


4. تأثیر رسانه‌ها بر خشونت‌گرایی و احساس ناامنی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 37-84

علی صفاری؛ راضیه صابری