دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، دی 1398، صفحه 1-286 
جرم‌شناسی واقع‌گرایی راست، زمینه‌ها و جلوه‌ها

صفحه 221-246

غلامرضا محمدنسل؛ نادر نوروزی؛ ایوب نوریان