راهکارهای ترمیم آسیب‌های معنوی ناشی از جرم در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 303-325

10.22034/jclc.2021.287659.1502

مریم صادق نیا؛ غلام رضا محمدنسل؛ یاسمن خواجه نوری


انتقادات وارد بر عدالت ترمیمی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 391-415

10.22034/jclc.2021.254926.1434

حکیمه فرنام


پیشگیری از پولشویی الکترونیکی: رویکرد دفاعی و رویکرد هجومی

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 385-406

10.22034/jclc.2021.290298.1510

شهیار عبدالهی قهفرخی؛ بتول پاکزاد؛ حسن عالی پور؛ محمدرضا الهی منش


ارزیابی اقرار در امور کیفری از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر

دوره 11، شماره 21، شهریور 1402، صفحه 101-130

10.22034/jclc.2022.333705.1665

سیدمحمدجواد ساداتی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ میثم غلامی


همگرایی و واگرایی مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران، افغانستان و اسناد بین‌المللی‬‬

دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 31-52

حمیدرضا دبیرزاده؛ احمد حاجی ده آّبادی؛ حسن پوربافرانی


تحوّلات انتساب مسئولیت کیفری آمر و مأمور در حقوق بین‌الملل

دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 75-98

حسین عسکری راد؛ سیّدقاسم زمانی


پیشگیری از جرایم بانکی ازطریق ارتقای مسئولیت اجتماعی

دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 99-122

رامین علیزاده؛ حسین غلامی


حق برخورداری متهم از وکیل در رویة کمیته حقوق بشر ملل متحد

دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 123-149

سید مصطفی موسوی میرکلائی؛ باقر شاملو؛ ایرج گلدوزیان


ارزیابی مفهوم طبقه اجتماعی در جرم‌شناسی انتقادی: تحلیل محتوای کیفی فیلم «پلتفرم»

دوره 11، شماره 21، شهریور 1402، صفحه 165-194

10.22034/jclc.2022.337578.1680

حمیدرضا دانش ناری؛ پوریا خسروی؛ فاطمه جمعه‌گی


نقدی بر دادگاه‌های کیفری اختصاصی در ایران

دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 173-203

علی دهقانی؛ محمد آشوری


بررسی جرم‌شناختی عوامل داخلی مؤثر بر ارتکاب جرایم علیه بشریت

دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 205-226

سمیرا گل خندان؛ محمد علی حاجی ده آبادی


بررسی پیش‌نویس کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت

دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 227-254

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد


بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر بزه‌دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان

دوره 11، شماره 21، شهریور 1402، صفحه 233-257

10.22034/jclc.2023.342378.1690

سپیده شهیدی؛ تهمورث بشیریه؛ سید مهدی صابری؛ اصغر عباسی


معاضدت قضایی متقابل درزمینۀ جرایم سایبری

دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 255-278

توقان نظامی نرج‌آباد؛ لیلا رئیسی